Παληά Ταβέρνα Χρ. Ρεζεβόλης - Χορωδία Νίκου Τσιλίφη - Αν Παρήλθον... (Vinyl, LP, Album)

I hate to hear it. Ghosts can also be revived by winning a fiddle challenge with the Grim Reaper or giving him 100. And in the resulting confusion of languages was sown the seeds of the global nuclear war that happened not too long thereafter.

Audience Reviews for A Hard Day s Night?

9 thoughts on “Παληά Ταβέρνα Χρ. Ρεζεβόλης - Χορωδία Νίκου Τσιλίφη - Αν Παρήλθον... (Vinyl, LP, Album)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *